Учебен център "Роял" | Учебен център "Роял" - Контролни Точки

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ на отнети контролни точки

tochkiУчебните форми за допълнително обучение за възстановяване на контролни точки са предназначени за водачи, на които са отнети част от контролните точки поради извършване на нарушения.

Максималния възможен брой за възстановяване на контролни точки е 13 за период от 1 година.

За записване в такъв курс е необходимо водачите да отговарят на следните условия:

  • да възстановяват за първи път контролни точки или да е изминала минимум една година от предишното обучение, с което са възстановили контролни точки;
  • да не са им отнети всички контролни точки.

 

Допълнителното обучение е теоретично и се провежда в един ден в рамките на 6 учебни часа.

Занятията се провеждат в Събота от 09:00 часа, като започват с решаването на писмен тест за кандидат водачи, съдържащ 30 въпроса. Целта на теста е да се установи нивото на познаване на правилата за безопасно движение от кандидатите за допълнителното обучение, като резултатите от теста имат статистическа стойност.

Следва излъчване на учебен филм за тежки пътнотранспортни произшествия, съпроводен от дискусия между преподавателя и обучаемите по проблемите, засегнати във филма.

В хода на обучението се разглежда и пътнотранспортна обстановка в страната като особено внимание се обръща на най-често допусканите нарушения, последствията от тях, както и начините за тяхното отстраняване.

Допълнителното обучение приключва след предаването на цялото предвидено учебно съдържание.

За частично възстановяване на контролните точки водачът подава декларация в учебния център, че не са му отнети всички контролни точки. В деня на провеждане на обучението обучаемите са длъжни да носят своята лична карта.

След приключване на допълнителното обучение, водачите получават удостоверение за преминато допълнително обучение, с което възстановяват контролните си точки в КАТ.

Допълнително обучение на водачите на моторни превозни средства за частчно възстановяване броя на контролните точки за отчет на извършените нарушения.

Курс на обучение: 80 лв.

Цената включва:

  • 6 часа теоретично обучение
  • Изготвяне на всички необходими документи с които водачът възстановява точките си в КАТ

Начини на плащане:

  • В брой - на място в учебния център.
  • Чрез банков превод - моля, поискайте проформа
  • Възможности за разсрочване на заплащането

Краткосрочно изплащане - собствена схема на разсрочване без оскъпяване, на три равни вноски в рамките на времетраенето на курса на обучение.

Забележкa:

Посочените цени са в български лева.
Учебен център "РОЯЛ" си запазва правото да внася корекции в посочените цени по всяко време без предварително известяване.
При потвърдена от страна на "РОЯЛ" цена на конкретна услуга, тя не подлежи на промяна в периода от потвърждаването до извършване на плащането за срок от 7 дни.

Четвъртък 13 Декември 2018