Учебен център "Роял" | Учебен център "Роял" - Курсове

Видове и цени на различните типове предлагано обучение

1. Обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории “В”

Курс на обучение: 650 лв.

Цената включва:


 • 40 учебни часа теоретично обучение (36 часа "Безопасност на движението по пътищата", 4 часа "Общо устройство на МПС")
 • 31 учебни часа практическо обучение по управление на автомобил
 • неограничен брой допълнителни консултации
 • Полагане на вътрешен изпит по теория: 20 лв.
 • Полагане на вътрешен изпит по практика: 30 лв.
 • Учебни материали: безплатно.

 

Полагане на държавен изпит пред ДАИ по теория: 60 лв.

Цената включва:

 • Държавна такса за допускане до изпит
 • Банкови такси за превод
 • Изготвяне и обработката на необходимите документи
 • Подаване на документите в РД "Автомобилна администрация" гр. София
 • Допълнителен час за провеждане на изпита

 

Полагане на държавен изпит пред ДАИ по практика: 60 лв.

Цената включва:

 • Държавна такса за допускане до изпит
 • Банкови такси за превод
 • Изготвяне и обработката на необходимите документи
 • Подаване на документите в РД "Автомобилна администрация" гр. София
 • Допълнителен час за провеждане на изпита

 

Допълнителен час кормуване25 лв.

Допълнителни часове теория: безплатно.

 

ИЗИСКВАНИЯ за Шофьорски курс кат. „В”:

 • Навършени 17 години и 9 месеца;
 • Една снимка (паспортен формат);
 • Копие на диплома;
 • Копие на медицинско свидетелство;
 • Копие на личната карта;
Четвъртък 13 Декември 2018