Начало

Ние предлагаме високо ефективна подготовка на водачи на МПС, обучение за възстановяване на отнети контролни точки от КАТ, както и корпоративно обучение на водачи с цел повишаване на тяхната квалификация.

Центърът разполага с модерни технически средства и дидактически материали, мултимедийни системи, както и допълнителни материали свързани с обучението.

Занятията се провеждат в спокойна и приятна атмосфера, като обучението се осъществява от високо квалифицирани и доказани специалисти, които ще осигуряват индивидуално отношение към всеки курсист.

Главна цел на преподавателите е водачите да придобият умения и знания за безопасно управление на автомобил в условията на съвременния динамичен и високонатоварен трафик.

Учебен Център „РОЯЛ“ съществува от 2007г. и вече е с утвърдени традиции в автомобилния бранш. Екипът на фирмата е съставен от висококвалифицирани преподаватели с дългогодишен стаж в областа на обучението на водачи. Учебните автомобили на фирмата са нови и комфортни, за да гарантират спокойствието и удобството на клиентите ни.

Теоретичното обучение протича в присъствена форма, като се провежда в модерно обзаведен учебен кабинет, предоставящ на обучаемите възможности за работа с мултимедийни системи с цел по-добро усвояване на учебния материал.

Теоретичното обучение се води от висококвалифицирани и доказали своите способности преподаватели. Индивидуалният подход към всеки обучаем от своя страна гарантира еднакво високото ниво на теоретична подготовка на всички курсисти.

В зависимост от вида на обучението в теоретичния модул се разглеждат учебни теми от устройството на автомобила и безопасността при движение по пътищата.

На разположение на обучаемите е и кафе-клубът към учебния център, където те могат в приятна обстановка да прекарат почивките между занятията.

Практическото обучение се осъществява с автомобили, отговарящи на съвременните изисквания и позволяващи на обучаемите да се запознаят с принципите на работа и начините за употреба на най-разпространените модерни системи за активна и пасивна безопасност в автомобилите.

Преподавателите по практическо обучение са подбрани при най-високи критерии, така, че да осигурят високата степен на практическа подготовка на курсистите.

Към началото